newsletter
Jesień << wstecz

Żyjąc w ciągłym pędzie koncentrujemy się tylko na tym co mijamy na co dzień: praca, urzędy, restauracje, sklepy, mieszkanie, kamienice, bloki, pałace…

zapominając o innych urokach naszego miasta, którego różnorodn Galeria
Złota jesień w naszym ośrodku